Geschiedenis

Geschiedenis ChristenUnie Elburg

Met de fusie van de landelijke Reformatorische Politieke Federatie en het Gereformeerd Politiek Verbond werd de ChristenUnie een feit. Een heuglijk feit.

In Elburg betekende dit dat de plaatselijke RPF-kiesvereniging officieel een ChristenUnie-kiesvereniging werd. Alhoewel plaatselijk het GPV geen eigen kiesvereniging kende waren de 'GPV-ers' wel degelijk politiek actief. Inderdaad binnen de RPF. Een prachtig voorbeeld dat de samenwerking en het samen Christen zijn in deze wereld al lang gold in Elburg.

Begin jaren '70 werd de RPF-kiesvereniging Elburg opgericht door onder andere wijlen ds. G. Broere.