Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

ChristenUnie Elburg bezoekt Energieloket

energieloket_webwoensdag 29 maart 2017 18:21 De ChristenUnie Elburg heeft een werkbezoek gebracht aan het Energieloket Elburg en Veluwe Duurzaam. Tijdens het bezoek werd gesproken over verschillende thema’s op het gebied van duurzaamheid. Eva Petra Simon, drijvende kracht achter Veluwe Duurzaam, geeft helder aan dat de focus te veel op energie(transitie) ligt, maar dat juist ook andere duurzaamheidsaspecten nadrukkelijk aandacht moeten krijgen. lees verder

Aanpassing fietssituatie bij haven Elburg

Fietsbeleid1woensdag 01 maart 2017 17:17 Begin 2016 heeft de ChristenUnie Elburg het college attent gemaakt op de onduidelijke verkeerssituatie bij de haven voor voetgangers en fietsers en gevraagd te onderzoeken hoe verbetering plaats kan vinden. Ook levert het gemengd gebruik van hetzelfde pad door fietsers en voetgangers onveiligheid en irritatie op. Het college heeft aangegeven wijzigingen door te voeren. lees verder

Landelijke gebedsuren ChristenUnie op 4 en 11 maart

Bidden 944x262zaterdag 25 februari 2017 17:05 Op zaterdagochtend 4 en 11 maart (de laatste zaterdagen voor de verkiezingen) organiseert de ChristenUnie van 9.00 tot 10.00 uur een gebedsuur in de Bergkerk in Amersfoort. Als ChristenUnie Elburg... lees verder

Tweede Kamerverkiezingen - 15 maart

vkprog 168maandag 20 februari 2017 21:18 Op woensdag 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. In het verkiezingsprogramma ‘Hoopvol realistisch: voorstellen voor een samenleving met toekomst’ formuleert de ChristenUnie als drie belangrijkste aandachtspunten investeren in de toekomst van onze kinderen, zorgen dat iedereen meetelt en opkomen voor (godsdienst)vrijheid. lees verder

ChristenUnie vraagt aandacht voor onderwijs en verkeersveiligheid

onderwijs_lfcdinsdag 15 november 2016 19:45 Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 9 november 2016 heeft ChristenUnie Elburg in het kader van de begroting 2017-2020 onder andere gepleit voor aandacht voor renovatie van onderwijs(huisvesting) en verkeersveiligheid van de Oostelijke Rondweg. De ChristenUnie heeft het college met een motie gevraagd te onderzoeken hoe de gevoelens van verkeersonveiligheid kunnen worden weggenomen en wat de opties zijn voor de fietsontsluiting van 'De Dijkjes'. lees verder

Vertrek burgemeester De Lange

Frans de Lange 168x168dinsdag 08 november 2016 20:33 Tijdens de raadsvergadering op 7 november heeft burgemeester De Lange meegedeeld per 1 februari 2017 het burgemeestersambt neer te leggen. Onze burgemeester heeft een nadrukkelijke roeping ervaren om actief te worden in de zending. lees verder

Beschouwing op het meerjarenperspectief 2017-2020

Beschouwingen voorjaarsnota Sdonderdag 07 juli 2016 14:01 Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota op 6 juli zijn door ChristenUnie Elburg verschillende onderwerpen onder de aandacht gebracht. De volledige tekst van de beschouwingen op het meerjarenperspectief 2017-2020 kunt u hieronder lezen. lees verder

Afscheid raadslid Cor Wijnolts

Cor Wijnolts (150x200)vrijdag 01 juli 2016 20:34 Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 13 juni 2016 heeft Cor Wijnolts afscheid genomen van de ChristenUnie Elburg. Hieronder de toespraak van fractievoorzitter Han Dickhof. lees verder

Erik Jansen nieuw raadslid namens ChristenUnie Elburg

Erik Jansen_v2woensdag 01 juni 2016 22:47 In de raadsvergadering van 13 juni 2016 zal naar verwachting Erik Jansen namens de ChristenUnie worden beëdigd als nieuw raadslid van de gemeente Elburg. Erik Jansen volgt Cor Wijnolts op, die helaas afscheid moet nemen. lees verder

ChristenUnie Elburg - gastvrij en bewogen

IMG_4663woensdag 27 april 2016 19:03 We kennen de beelden van volle boten, het verdronken jongetje, huilende vaders. Die beelden raken velen van ons diep. lees verder

Gert-Jan Segers positief verrast tijdens bezoek aan Elburg

Gert Jan Segers in Elburg (banner groot)zaterdag 02 april 2016 15:33 Vrijdag 1 april bracht Gert-Jan Segers (partijleider en fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer) een bezoek aan Elburg. Hij sloot hiermee zijn kennismakingstoer door de provincie Gelderland af. Uit handen van steunfractielid Michiel van Putten van ChristenUnie Elburg ontving Gert-Jan Segers een miniatuur van de Elburger Vischpoort. lees verder

Referendum associatieverdrag EU-Oekraïne

Vlaggen Europavrijdag 01 april 2016 00:00 Op 6 april 2016 wordt er een referendum gehouden over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. De ChristenUnie adviseert iedereen om gebruik te maken van dit stemrecht en voor het associatieverdrag te stemmen. Waarom? lees verder

Partijleider en fractievoorzitter Tweede Kamer Gert-Jan Segers bezoekt Elburg

segers-banner-1-944x390vrijdag 25 maart 2016 15:59 Vrijdag 1 april maakt Gert-Jan Segers als nieuwe partijleider en fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie een kennismakingstoer door Gelderland. Hij brengt deze dag ook een bezoek aan Elburg. lees verder

Arie van Dijk beoogd raadslid ChristenUnie Elburg

Arie van Dijkzaterdag 27 februari 2016 15:11 Vanwege het vertrek van Jenny van de Weg-Kruithof als raadslid namens de ChristenUnie in Elburg ontstaat er een vacature. Arie van Dijk heeft aangegeven zich te willen gaan inzetten voor onze gemeente als gemeenteraadslid namens de ChristenUnie. lees verder

Omzien naar elkaar

woensdag 24 februari 2016 16:41 De ChristenUnie Elburg maakt zich sterk voor groepen die het moeilijk hebben in onze samenleving. Zo zetten we ons al jaren in voor een goed en sterk minimabeleid. Verschillende voorstellen van de ChristenUnie hebben er voor gezorgd dat het beleid is bijgesteld. lees verder