Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Veel inwoners delen hun mening met ChristenUnie Elburg

Input verkiezingsprogramma 2zaterdag 24 juni 2017 12:00 Deze maand is ChristenUnie Elburg in gesprek gegaan met inwoners in alle kernen van de gemeente Elburg. De partij deed dit ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Veel inwoners waren positief verrast en waren bereid om tijd te maken en het gesprek aan te gaan. lees verder

ChristenUnie Elburg betrekt inwoners bij verkiezingsprogramma

ChristenUnie Elburg video2donderdag 25 mei 2017 10:29 ChristenUnie Elburg roept inwoners op om belangrijke onderwerpen aan te dragen en meningen te delen. De ChristenUnie is gestart met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en wil inwoners daar nadrukkelijk bij betrekken. Op vrijdag 2 juni en zaterdag 3 juni hoort de ChristenUnie daarom graag welke onderwerpen u belangrijk vindt. lees verder

Voorstel ChristenUnie en CDA om 500 kinderen te helpen

zaterdag 06 mei 2017 22:38 De fracties van ChristenUnie en CDA in Elburg willen dat meer kinderen kunnen meedoen. Beide partijen stellen voor het Kindpakket in het minimabeleid uit te breiden, zodat 500 kinderen in gezinnen met een laag inkomen een beroep kunnen doen op het Kindpakket. lees verder

ChristenUnie Elburg bezoekt Energieloket

energieloket_webwoensdag 29 maart 2017 18:21 De ChristenUnie Elburg heeft een werkbezoek gebracht aan het Energieloket Elburg en Veluwe Duurzaam. Tijdens het bezoek werd gesproken over verschillende thema’s op het gebied van duurzaamheid. Eva Petra Simon, drijvende kracht achter Veluwe Duurzaam, geeft helder aan dat de focus te veel op energie(transitie) ligt, maar dat juist ook andere duurzaamheidsaspecten nadrukkelijk aandacht moeten krijgen. lees verder

Aanpassing fietssituatie bij haven Elburg

Fietsbeleid1woensdag 01 maart 2017 17:17 Begin 2016 heeft de ChristenUnie Elburg het college attent gemaakt op de onduidelijke verkeerssituatie bij de haven voor voetgangers en fietsers en gevraagd te onderzoeken hoe verbetering plaats kan vinden. Ook levert het gemengd gebruik van hetzelfde pad door fietsers en voetgangers onveiligheid en irritatie op. Het college heeft aangegeven wijzigingen door te voeren. lees verder

Landelijke gebedsuren ChristenUnie op 4 en 11 maart

Bidden 944x262zaterdag 25 februari 2017 17:05 Op zaterdagochtend 4 en 11 maart (de laatste zaterdagen voor de verkiezingen) organiseert de ChristenUnie van 9.00 tot 10.00 uur een gebedsuur in de Bergkerk in Amersfoort. Als ChristenUnie Elburg... lees verder

Tweede Kamerverkiezingen - 15 maart

vkprog 168maandag 20 februari 2017 21:18 Op woensdag 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. In het verkiezingsprogramma ‘Hoopvol realistisch: voorstellen voor een samenleving met toekomst’ formuleert de ChristenUnie als drie belangrijkste aandachtspunten investeren in de toekomst van onze kinderen, zorgen dat iedereen meetelt en opkomen voor (godsdienst)vrijheid. lees verder

ChristenUnie vraagt aandacht voor onderwijs en verkeersveiligheid

onderwijs_lfcdinsdag 15 november 2016 19:45 Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 9 november 2016 heeft ChristenUnie Elburg in het kader van de begroting 2017-2020 onder andere gepleit voor aandacht voor renovatie van onderwijs(huisvesting) en verkeersveiligheid van de Oostelijke Rondweg. De ChristenUnie heeft het college met een motie gevraagd te onderzoeken hoe de gevoelens van verkeersonveiligheid kunnen worden weggenomen en wat de opties zijn voor de fietsontsluiting van 'De Dijkjes'. lees verder

Vertrek burgemeester De Lange

Frans de Lange 168x168dinsdag 08 november 2016 20:33 Tijdens de raadsvergadering op 7 november heeft burgemeester De Lange meegedeeld per 1 februari 2017 het burgemeestersambt neer te leggen. Onze burgemeester heeft een nadrukkelijke roeping ervaren om actief te worden in de zending. lees verder

Beschouwing op het meerjarenperspectief 2017-2020

Beschouwingen voorjaarsnota Sdonderdag 07 juli 2016 14:01 Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota op 6 juli zijn door ChristenUnie Elburg verschillende onderwerpen onder de aandacht gebracht. De volledige tekst van de beschouwingen op het meerjarenperspectief 2017-2020 kunt u hieronder lezen. lees verder

Afscheid raadslid Cor Wijnolts

Cor Wijnolts (150x200)vrijdag 01 juli 2016 20:34 Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 13 juni 2016 heeft Cor Wijnolts afscheid genomen van de ChristenUnie Elburg. Hieronder de toespraak van fractievoorzitter Han Dickhof. lees verder

Erik Jansen nieuw raadslid namens ChristenUnie Elburg

Erik Jansen_v2woensdag 01 juni 2016 22:47 In de raadsvergadering van 13 juni 2016 zal naar verwachting Erik Jansen namens de ChristenUnie worden beëdigd als nieuw raadslid van de gemeente Elburg. Erik Jansen volgt Cor Wijnolts op, die helaas afscheid moet nemen. lees verder

ChristenUnie Elburg - gastvrij en bewogen

IMG_4663woensdag 27 april 2016 19:03 We kennen de beelden van volle boten, het verdronken jongetje, huilende vaders. Die beelden raken velen van ons diep. lees verder

Gert-Jan Segers positief verrast tijdens bezoek aan Elburg

Gert Jan Segers in Elburg (banner groot)zaterdag 02 april 2016 15:33 Vrijdag 1 april bracht Gert-Jan Segers (partijleider en fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer) een bezoek aan Elburg. Hij sloot hiermee zijn kennismakingstoer door de provincie Gelderland af. Uit handen van steunfractielid Michiel van Putten van ChristenUnie Elburg ontving Gert-Jan Segers een miniatuur van de Elburger Vischpoort. lees verder

Referendum associatieverdrag EU-Oekraïne

Vlaggen Europavrijdag 01 april 2016 00:00 Op 6 april 2016 wordt er een referendum gehouden over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. De ChristenUnie adviseert iedereen om gebruik te maken van dit stemrecht en voor het associatieverdrag te stemmen. Waarom? lees verder