Wethouder S.W. Krooneman

Portefeuille

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Uitkeringen, minimabeleid, maatschappelijk werk, ouderenbeleid, vrijwilligersbeleid, Wmo, gezondheidszorg, domeinen participatie en AWBZ van de decentralisaties.

Jeugd(beleid)

Jeugdbeleid, jeugdgezondheidszorg en het domein jeugd van de decentralisatie opdrachten.
Passend onderwijs.

Sport en welzijn

Sport, subsidies aan verenigingen.

Regio

Lid dagelijks bestuur van de Regio Noord-Veluwe en coördinerend portefeuillehouder transities.

Wethouder sinds 26 april 2010