Fractie

 • Han Dickhof
  fractievoorzitter

  Pluutstraat 140
  8081 MD Elburg
  (0525) 68 05 25
  06 - 34 97 11 40
  handickhof@elburg.christenunie.nl

  Raadscommissies: Ruimtelijke Ontwikkeling (lid), Algemeen Bestuur (lid)

  Portefeuille: Bestuur en ondersteuning, Veiligheid, Ruimtelijke ordening, Stedelijke vernieuwing

  TwitterFacebook
 • Arie van Dijk
  fractielid

  Vale Ouwelaan 210
  8084 JV  't Harde
  (0525) 65 15 99
  arievandijk@elburg.christenunie.nl

  Raadscommissies: Maatschappelijke Ontwikkeling (voorzitter), Algemeen Bestuur (lid)

  Portefeuille: Bestuur en ondersteuning, Onderwijs, Inkomensregelingen, Arbeidsparticipatie

 • Maroeska Veldkamp-Magre
  fractielid

  Coragestraat 9
  8081 XE Elburg
  (0525) 84 28 16
  06 - 13 20 68 95
  maroeskaveldkamp@elburg.christenunie.nl

  Raadscommissies: Ruimtelijke Ontwikkeling (lid)

  Portefeuille: Verkeer, vervoer en waterstaat, Economie, Openbaar groen en (openlucht)recreatie, Sportaccommodaties, Cultuur, Musea, Riolering, Afval, Milieubeheer, Duurzaamheid, Volkshuisvesting

  TwitterFacebook
 • Jannine van der Pol
  fractielid

  Doornspijk
  06 - 37 11 57 48
  janninevanderpol@elburg.christenunie.nl

  Raadscommissies: Maatschappelijke Ontwikkeling (lid)

  Portefeuille: Sportbeleid en activering, Maatwerkdienstverlening, Geëscaleerde zorg

 • Jan Karreman
  fractielid

  Houtrustweg 45
  8084 CC 't Harde
  (0525) 65 35 88
  06 - 36 40 33 16
  jankarreman@elburg.christenunie.nl

  Raadscommissies: Maatschappelijke Ontwikkeling (lid)

  Portefeuille: Samenkracht en burgerparticipatie, Wijkteams, Begeleide participatie, Maatwerkvoorziening Wmo, Volksgezondheid

  TwitterFacebook